خداحافظی خلیل زاده از تراکتورسازی و هوادارانش

خداحافظی خلیل زاده از تراکتورسازی و هوادارانش

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- شجاع خلیل زاده مدافع تیم تراکتور سازی با انتشار متنی در اینستاگرامش از تراکتور و هواداران پرشور اش خداحافظی کرد. – متن نامه خداحافظی وی در اینستاگرام به شرح زیر است: – پرشورهای عزیز از قدیم گفتن هر اومدنی یک رفتنی داره ولی کاش دست روزگار منو از شهر قشنگ تبریز جدا نمیکرد. شهری که زادگاهم نیست ولی بخاطر انسی که تو این چند وقت بهش پیدا کردم خودمو متعلق به اون میدونم و با افتخار ازش نام میبرم. غیر ممکن است که همه اتفاقاتی که رخ داد را در چند خط خلاصه کنم اما دوست داشتم این نامه را بنویسم و حسم را توصیف کنم. در این دو سال که پیراهن تراکتور را پوشیدم هیچ چیز به جز غرور حس نکردم …

خداحافظی خلیل زاده از تراکتورسازی و هوادارانش

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- شجاع خلیل زاده مدافع تیم تراکتور سازی با انتشار متنی در اینستاگرامش از تراکتور و هواداران پرشور اش خداحافظی کرد. – متن نامه خداحافظی وی در اینستاگرام به شرح زیر است: – پرشورهای عزیز از قدیم گفتن هر اومدنی یک رفتنی داره ولی کاش دست روزگار منو از شهر قشنگ تبریز جدا نمیکرد. شهری که زادگاهم نیست ولی بخاطر انسی که تو این چند وقت بهش پیدا کردم خودمو متعلق به اون میدونم و با افتخار ازش نام میبرم. غیر ممکن است که همه اتفاقاتی که رخ داد را در چند خط خلاصه کنم اما دوست داشتم این نامه را بنویسم و حسم را توصیف کنم. در این دو سال که پیراهن تراکتور را پوشیدم هیچ چیز به جز غرور حس نکردم …

خداحافظی خلیل زاده از تراکتورسازی و هوادارانش

wolrd press news