خبر ویژه برای بهداد و وزنه برداری ایران/یک روس دیگر دوپینگی از آب در آمد!

خبر ویژه برای بهداد و وزنه برداری ایران/یک روس دیگر دوپینگی از آب در آمد!
تست دوپینگ روسلان البیگف هم مثبت اعلام شد تا حالا بهداد شانس زیادی برای کسب طلای المپیک داشته باشد.

خبر ویژه برای بهداد و وزنه برداری ایران/یک روس دیگر دوپینگی از آب در آمد!

تست دوپینگ روسلان البیگف هم مثبت اعلام شد تا حالا بهداد شانس زیادی برای کسب طلای المپیک داشته باشد.
خبر ویژه برای بهداد و وزنه برداری ایران/یک روس دیگر دوپینگی از آب در آمد!

عرفان دینی