خبر بد برای هواداران رئال پس از مصدومیت رونالدو

خبر بد برای هواداران رئال پس از مصدومیت رونالدو
کریس نمی تواند در فینال سوپر جام برای رئال به میدان برود.

خبر بد برای هواداران رئال پس از مصدومیت رونالدو

کریس نمی تواند در فینال سوپر جام برای رئال به میدان برود.
خبر بد برای هواداران رئال پس از مصدومیت رونالدو

خبر فرهنگیان