حضور کریمی در تیم بابلی کمک بزرگی است/ به لیگ برتر صعود می‌کنیم

حضور کریمی در تیم بابلی کمک بزرگی است/ به لیگ برتر صعود می‌کنیم

حضور کریمی در تیم بابلی کمک بزرگی است/ به لیگ برتر صعود می‌کنیم

حضور کریمی در تیم بابلی کمک بزرگی است/ به لیگ برتر صعود می‌کنیم