جنگ شروع شد؛پرونده طارمی به فیفا کشید+عکس

جنگ شروع شد؛پرونده طارمی به فیفا کشید+عکس

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

haberturk از شکایت باشگاه ریزه اسپور به فیفا خبر داد.

جنگ شروع شد؛پرونده طارمی به فیفا کشید+عکس

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

haberturk از شکایت باشگاه ریزه اسپور به فیفا خبر داد.

جنگ شروع شد؛پرونده طارمی به فیفا کشید+عکس

هنر