جنجال اوکراینی ها در برنامه نود و تاکتیک های ویژه منصوریان

جنجال اوکراینی ها در برنامه نود و تاکتیک های ویژه منصوریان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سوال پیام کوتاه درباره اینکه آیا استقلال با منصوریان می تواند از این وضعیت خارج شود یا خیر پخش شد. فردوسی پور در توضیح نظرسنجی گفت سوال ما دقیقا تکرار سوال پیام کوتاه سال قبل درباره پرسپولیس است که بعد از هفته سوم پرسیدیم آیا پرسپولیس با برانکو می تواند از این وضعیت خارج شود که 59 درصد بینندگان …

جنجال اوکراینی ها در برنامه نود و تاکتیک های ویژه منصوریان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سوال پیام کوتاه درباره اینکه آیا استقلال با منصوریان می تواند از این وضعیت خارج شود یا خیر پخش شد. فردوسی پور در توضیح نظرسنجی گفت سوال ما دقیقا تکرار سوال پیام کوتاه سال قبل درباره پرسپولیس است که بعد از هفته سوم پرسیدیم آیا پرسپولیس با برانکو می تواند از این وضعیت خارج شود که 59 درصد بینندگان …

جنجال اوکراینی ها در برنامه نود و تاکتیک های ویژه منصوریان