جلسه برانکو با 6 پرسپولیسی

جلسه برانکو با 6 پرسپولیسی

خبرگزاری فارس: پس از اینکه بازیکنان پرسپولیس در هتل المپیک شام خود را صرف کردند سرمربی این تیم با 6 بازیکن خود جلسه ای برگزار کرد. …

جلسه برانکو با 6 پرسپولیسی

خبرگزاری فارس: پس از اینکه بازیکنان پرسپولیس در هتل المپیک شام خود را صرف کردند سرمربی این تیم با 6 بازیکن خود جلسه ای برگزار کرد. …

(image)
جلسه برانکو با 6 پرسپولیسی