جشن پیراهن استقلال به خاطر فرهاد مجیدی لغو شد؟!

جشن پیراهن استقلال به خاطر فرهاد مجیدی لغو شد؟!
آبی ها برای سومین بار متوالی مراسم معرفی پیراهن و شماره جدید بازیکنان را برگزار نکردند.

جشن پیراهن استقلال به خاطر فرهاد مجیدی لغو شد؟!

آبی ها برای سومین بار متوالی مراسم معرفی پیراهن و شماره جدید بازیکنان را برگزار نکردند.
جشن پیراهن استقلال به خاطر فرهاد مجیدی لغو شد؟!

فروش بک لینک قوی

تکست آهنگ