جزییات مذاکرات کی روش و تاج

جزییات مذاکرات کی روش و تاج

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی تیم ملی فو تبا ل ایران پس از جلسات متعدد با مهدی تاج برای پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست خبری حاضر شد. او تاکید کرد که مهدی تاج از همان ابتدا موافق استعفا یا رفتن من نبوده است. – پس از برگزاری انتخابات فدراسیون فو تبا ل و انتخاب مهدی تاج به عنوان رییس جدید این فدراسیون در طول هفته گذشته تاج و کی روش جلسات متعددی را به منظور رفع مشکلات و موانع موجود در راه آماده سازی تیم ملی برای حضور در جا م جها نی فو تبا ل برگزار کردند. – کی روش پس از برگزاری جلسات مکرر با مهدی تاج با حضور در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی اظهار کرد …

جزییات مذاکرات کی روش و تاج

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی تیم ملی فو تبا ل ایران پس از جلسات متعدد با مهدی تاج برای پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست خبری حاضر شد. او تاکید کرد که مهدی تاج از همان ابتدا موافق استعفا یا رفتن من نبوده است. – پس از برگزاری انتخابات فدراسیون فو تبا ل و انتخاب مهدی تاج به عنوان رییس جدید این فدراسیون در طول هفته گذشته تاج و کی روش جلسات متعددی را به منظور رفع مشکلات و موانع موجود در راه آماده سازی تیم ملی برای حضور در جا م جها نی فو تبا ل برگزار کردند. – کی روش پس از برگزاری جلسات مکرر با مهدی تاج با حضور در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی اظهار کرد …

جزییات مذاکرات کی روش و تاج

فروش بک لینک