تیم بانوان ایران به نشان طلای تپانچه بادی 10 متر دست یافت

تیم بانوان ایران به نشان طلای تپانچه بادی 10 متر دست یافت
در ادامه روز دوم رقابت های بین المللی تیراندازی معلولین آلمان 2016 تیم ملی تیراندازی ایران به نشان طلای تیمی تپانچه 10 متر بادی دست یافت.

تیم بانوان ایران به نشان طلای تپانچه بادی 10 متر دست یافت

در ادامه روز دوم رقابت های بین المللی تیراندازی معلولین آلمان 2016 تیم ملی تیراندازی ایران به نشان طلای تیمی تپانچه 10 متر بادی دست یافت.
تیم بانوان ایران به نشان طلای تپانچه بادی 10 متر دست یافت

بک لینک رنک 5

بازی