تیم‌ملی فوتبال ایران سه پله سقوط کرد/ شاگردان کی‌روش همچنان بهترین تیم آسیا

تیم‌ملی فوتبال ایران سه پله سقوط کرد/ شاگردان کی‌روش همچنان بهترین تیم آسیا
در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های‌ملی فوتبال دنیا، مردان کارلوس کی‌روش با سه پله سقوط در رده سی‌ودوم جهان قرار گرفتند.

تیم‌ملی فوتبال ایران سه پله سقوط کرد/ شاگردان کی‌روش همچنان بهترین تیم آسیا

در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های‌ملی فوتبال دنیا، مردان کارلوس کی‌روش با سه پله سقوط در رده سی‌ودوم جهان قرار گرفتند.
تیم‌ملی فوتبال ایران سه پله سقوط کرد/ شاگردان کی‌روش همچنان بهترین تیم آسیا