توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، رامین رضائیان در حالی قراردادش را امروز با باشگاه پرسپولیس یکطرفه فسخ کرده که گفته می شود مدیران این باشگاه به تعهداتشان در مورد این بازیکن پایبند بوده اند و فسخ قرارداد این بازیکن به نظر قانونی نمی آید. – حیدری در این باره به خبرنگار ما می گوید: باید به شما توضیح بدهم که نماینده بازیکن پرسپولیس امروز به سازمان لیگ آمد و مفاد قراردادش را با قراردادی که در سازمان لیگ ثبت شده بود، چک کرد و ما یک طرفه قراردادش را فسخ کردیم. – او در پاسخ به این سوال که طبق چه بندی این بازیکن قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرده است هم گفت …

توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، رامین رضائیان در حالی قراردادش را امروز با باشگاه پرسپولیس یکطرفه فسخ کرده که گفته می شود مدیران این باشگاه به تعهداتشان در مورد این بازیکن پایبند بوده اند و فسخ قرارداد این بازیکن به نظر قانونی نمی آید. – حیدری در این باره به خبرنگار ما می گوید: باید به شما توضیح بدهم که نماینده بازیکن پرسپولیس امروز به سازمان لیگ آمد و مفاد قراردادش را با قراردادی که در سازمان لیگ ثبت شده بود، چک کرد و ما یک طرفه قراردادش را فسخ کردیم. – او در پاسخ به این سوال که طبق چه بندی این بازیکن قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرده است هم گفت …

توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

خبر دانشجویی