توضیح ترابیان درباره لغو سفر تیم فوتسال زیر ۲۰ سال به ازبکستان

توضیح ترابیان درباره لغو سفر تیم فوتسال زیر ۲۰ سال به ازبکستان

توضیح ترابیان درباره لغو سفر تیم فوتسال زیر ۲۰ سال به ازبکستان

توضیح ترابیان درباره لغو سفر تیم فوتسال زیر ۲۰ سال به ازبکستان