توزیع کاندوم در المپیک ریو

توزیع کاندوم در المپیک ریو

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

در دهکده المپیک شهر ریو برزیل، کاندوم به صورت مجانی توزیع می شود. به گزارش بی بی سی، برگزارکنندگان مسابقات 450 هزار کاندوم در دهکده المپیک توزیع کرده اند. این رکورد جدید فاصله زیادی با 4 سال قبل یعنی المپیک لندن دارد که در مجموع 150 هزار کاندوم توزیع شد. …

توزیع کاندوم در المپیک ریو

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

در دهکده المپیک شهر ریو برزیل، کاندوم به صورت مجانی توزیع می شود. به گزارش بی بی سی، برگزارکنندگان مسابقات 450 هزار کاندوم در دهکده المپیک توزیع کرده اند. این رکورد جدید فاصله زیادی با 4 سال قبل یعنی المپیک لندن دارد که در مجموع 150 هزار کاندوم توزیع شد. …

توزیع کاندوم در المپیک ریو

ایرانی