تغییر اساسی چهره لیونل مسی

تغییر اساسی چهره لیونل مسی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: لیونل مسی که اخیراً ریش های خود را بلند کرده، با انتشار تصویری جدید از خود نشان داد که همچنان دنبال تنوع است. در تصویر جدید منتشر شده از لیونل، او موهای خود را رنگ کرده و با ریش های خرمایی رنگش، چهره ای متفاوت به خود گرفته است. …

تغییر اساسی چهره لیونل مسی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: لیونل مسی که اخیراً ریش های خود را بلند کرده، با انتشار تصویری جدید از خود نشان داد که همچنان دنبال تنوع است. در تصویر جدید منتشر شده از لیونل، او موهای خود را رنگ کرده و با ریش های خرمایی رنگش، چهره ای متفاوت به خود گرفته است. …

تغییر اساسی چهره لیونل مسی

خرید رنک

قدیر نیوز