تصویری که باعث دلخوری تبریزی ها از فرشاد احمدزاده شد؟+ عکس

تصویری که باعث دلخوری تبریزی ها از فرشاد احمدزاده شد؟+ عکس

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

احمدزاده سال گذشته در بازی گسترش فولاد تبریز، پس از گلزنی نوشته ای را به دوربین ها نشان داد.

تصویری که باعث دلخوری تبریزی ها از فرشاد احمدزاده شد؟+ عکس

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

احمدزاده سال گذشته در بازی گسترش فولاد تبریز، پس از گلزنی نوشته ای را به دوربین ها نشان داد.

تصویری که باعث دلخوری تبریزی ها از فرشاد احمدزاده شد؟+ عکس

عکس های جدید