تصویری از رختکن نفت بعد از صعود به فینال جام‌حذفی

تصویری از رختکن نفت بعد از صعود به فینال جام‌حذفی

تصویری از رختکن نفت بعد از صعود به فینال جام‌حذفی

تصویری از رختکن نفت بعد از صعود به فینال جام‌حذفی