تصویرگل پرسپولیس که داور مردود اعلام کرد

تصویرگل پرسپولیس که داور مردود اعلام کرد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

هنوز لیگ به هفته های حساس نرسیده که اشتباهات فصل گذشته داوران آغاز شده است. سوژه جدید توپی است که عالیشاه در تیر دوم وارد دروازه فولاد کرد اما…

تصویرگل پرسپولیس که داور مردود اعلام کرد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

هنوز لیگ به هفته های حساس نرسیده که اشتباهات فصل گذشته داوران آغاز شده است. سوژه جدید توپی است که عالیشاه در تیر دوم وارد دروازه فولاد کرد اما…

تصویرگل پرسپولیس که داور مردود اعلام کرد

دانلود سریال و آهنگ