(تصاویر)روز دوم المپیک، روز شگفتی ها

(تصاویر)روز دوم المپیک، روز شگفتی ها

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

حذف نواک جوکوویچ و توقف تیم ملی فوتبال برزیل برابر عراق از اتفاقات عجیب روز دوم المپیک بودند. به گزارش ایسنا، روز دوم بازی های المپیک با شگفتی های فراوانی همراه بود که باعث شد ثبت رکوردهای جهانی کمتر به چشم آید. …

(تصاویر)روز دوم المپیک، روز شگفتی ها

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

حذف نواک جوکوویچ و توقف تیم ملی فوتبال برزیل برابر عراق از اتفاقات عجیب روز دوم المپیک بودند. به گزارش ایسنا، روز دوم بازی های المپیک با شگفتی های فراوانی همراه بود که باعث شد ثبت رکوردهای جهانی کمتر به چشم آید. …

(تصاویر)روز دوم المپیک، روز شگفتی ها