ترکیب پرسپولیس برابر نسف مشخص شد / سیامک نعمتی در ترکیب اصلی

ترکیب پرسپولیس برابر نسف مشخص شد / سیامک نعمتی در ترکیب اصلی
برانکو ایوانکوویچ ترکیب اصلی تیمش برای جدال برابر نسف قارشی را مشخص کرد.

ترکیب پرسپولیس برابر نسف مشخص شد / سیامک نعمتی در ترکیب اصلی

برانکو ایوانکوویچ ترکیب اصلی تیمش برای جدال برابر نسف قارشی را مشخص کرد.
ترکیب پرسپولیس برابر نسف مشخص شد / سیامک نعمتی در ترکیب اصلی