ترکیب پرسپولیس برابر ماشین‌سازی مشخص شد

ترکیب پرسپولیس برابر ماشین‌سازی مشخص شد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب تیمش را برای دیدار مقابل ماشین‌سازی تبریز را مشخص کرد.

ترکیب پرسپولیس برابر ماشین‌سازی مشخص شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب تیمش را برای دیدار مقابل ماشین‌سازی تبریز را مشخص کرد.
ترکیب پرسپولیس برابر ماشین‌سازی مشخص شد