ترامپ میزبانی المپیک ۲۰۲۴ را از آمریکا می‌گیرد؟

ترامپ میزبانی المپیک ۲۰۲۴ را از آمریکا می‌گیرد؟
رییس جمهور آمریکا اعلام کرد نمی‌داند دستور جدیدش مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا تاثیری بر نامزدی لس آنجلس در میزبانی المپیک ۲۰۲۴ دارد یا نه.

ترامپ میزبانی المپیک ۲۰۲۴ را از آمریکا می‌گیرد؟

رییس جمهور آمریکا اعلام کرد نمی‌داند دستور جدیدش مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا تاثیری بر نامزدی لس آنجلس در میزبانی المپیک ۲۰۲۴ دارد یا نه.
ترامپ میزبانی المپیک ۲۰۲۴ را از آمریکا می‌گیرد؟