تاریخ فینال جام حذفی اعلام شد

تاریخ فینال جام حذفی اعلام شد
مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران تاریخ فینال جام حذفی در فصل ۹۶-۹۵ را اعلام کرد.

تاریخ فینال جام حذفی اعلام شد

مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران تاریخ فینال جام حذفی در فصل ۹۶-۹۵ را اعلام کرد.
تاریخ فینال جام حذفی اعلام شد