تاج: کی روش بزرگوار است!

تاج: کی روش بزرگوار است!

خبرگزاری تسنیم: مهدی تاج پس از برگزاری جلسه با علی اکبر طاهری در خصوص بازگشت ملی پوشان پرسپولیس از اردوی تیم ملی گفت: طاهری امروز به اینجا آمد و با هم صحبت کردیم …

تاج: کی روش بزرگوار است!

خبرگزاری تسنیم: مهدی تاج پس از برگزاری جلسه با علی اکبر طاهری در خصوص بازگشت ملی پوشان پرسپولیس از اردوی تیم ملی گفت: طاهری امروز به اینجا آمد و با هم صحبت کردیم …

(image)
تاج: کی روش بزرگوار است!