تاج: همه اعضا بااستعفای کی روش مخالفت کردند

تاج: همه اعضا بااستعفای کی روش مخالفت کردند

وبسایت نود: مهدی تاج در نشست خبری اظهار داشت: تقدیر و تشکر و قدردانی می کنم از شما و عذرخواهی می کنم که حدود 20 دقیقه تاخیر آمدم زیرا هیات رئیسه ما طول کشید. …

تاج: همه اعضا بااستعفای کی روش مخالفت کردند

وبسایت نود: مهدی تاج در نشست خبری اظهار داشت: تقدیر و تشکر و قدردانی می کنم از شما و عذرخواهی می کنم که حدود 20 دقیقه تاخیر آمدم زیرا هیات رئیسه ما طول کشید. …

(image)
تاج: همه اعضا بااستعفای کی روش مخالفت کردند