تاج: به کی روش گفتم بازیکنان پرسپولیس را به ایران نفرست/ پرسپولیس مکتوب اعتراض می کرد می پذیرفتیم

تاج: به کی روش گفتم بازیکنان پرسپولیس را به ایران نفرست/ پرسپولیس مکتوب اعتراض می کرد می پذیرفتیم

وبسایت رسمی برنامه نود – رییس فدراسیون فوتبال اظهار کرد اگر پرسپولیسی ها اعتراض هایی که دارند را به صورت مکتوب برایمان می فرستادند، به آنها رسیدگی می شد. …

تاج: به کی روش گفتم بازیکنان پرسپولیس را به ایران نفرست/ پرسپولیس مکتوب اعتراض می کرد می پذیرفتیم

وبسایت رسمی برنامه نود – رییس فدراسیون فوتبال اظهار کرد اگر پرسپولیسی ها اعتراض هایی که دارند را به صورت مکتوب برایمان می فرستادند، به آنها رسیدگی می شد. …

(image)
تاج: به کی روش گفتم بازیکنان پرسپولیس را به ایران نفرست/ پرسپولیس مکتوب اعتراض می کرد می پذیرفتیم