بیانیه اینتر در پاسخ به یوونتوس: به گذشته خود افتخار می کنیم

بیانیه اینتر در پاسخ به یوونتوس: به گذشته خود افتخار می کنیم

وبسایت رسمی برنامه نود – پس از صحبت هایی که از سوی یوونتوس و ماروتا منتشر شده بود، باشگاه اینتر طی بیانیه ای به حرف های بیانکونری پاسخ داده است. …

بیانیه اینتر در پاسخ به یوونتوس: به گذشته خود افتخار می کنیم

وبسایت رسمی برنامه نود – پس از صحبت هایی که از سوی یوونتوس و ماروتا منتشر شده بود، باشگاه اینتر طی بیانیه ای به حرف های بیانکونری پاسخ داده است. …

(image)
بیانیه اینتر در پاسخ به یوونتوس: به گذشته خود افتخار می کنیم