بهداد سلیمی:مردم از من توقع زیادی دارند/کیانوش و سهراب شانس کسب مدال هستند

بهداد سلیمی:مردم از من توقع زیادی دارند/کیانوش و سهراب شانس کسب مدال هستند
سلیمی می گوید تمام تلاشش را در المپیک می کند اما قول کسب مدال طلا نمی دهد.

بهداد سلیمی:مردم از من توقع زیادی دارند/کیانوش و سهراب شانس کسب مدال هستند

سلیمی می گوید تمام تلاشش را در المپیک می کند اما قول کسب مدال طلا نمی دهد.
بهداد سلیمی:مردم از من توقع زیادی دارند/کیانوش و سهراب شانس کسب مدال هستند

دانلود ها پلاس