بهتربودمنصوریان ازالفاظ مناسب تری استفاده می کرد

بهتربودمنصوریان ازالفاظ مناسب تری استفاده می کرد

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

در بحرانی ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم دی اسپورت: سرپرست باشگاه استقلال گفت: در بحرانی ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم، چرا که دوست نداریم به کسی بی احترامی کنیم.

بهتربودمنصوریان ازالفاظ مناسب تری استفاده می کرد

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

در بحرانی ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم دی اسپورت: سرپرست باشگاه استقلال گفت: در بحرانی ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم، چرا که دوست نداریم به کسی بی احترامی کنیم.

بهتربودمنصوریان ازالفاظ مناسب تری استفاده می کرد

سپهر نیوز