بنا: می خواستم اخلاقی تلنگری بخورد

بنا: می خواستم اخلاقی تلنگری بخورد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت:سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: انتخاب ما برای تیم ملی در این المپیک (2016) از بین خوب و خوب تر بود، چرا که تمام نفراتی که در اختیار داشتیم قدرتمند و آماده بودند.

بنا: می خواستم اخلاقی تلنگری بخورد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت:سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: انتخاب ما برای تیم ملی در این المپیک (2016) از بین خوب و خوب تر بود، چرا که تمام نفراتی که در اختیار داشتیم قدرتمند و آماده بودند.

بنا: می خواستم اخلاقی تلنگری بخورد

خرید رنک

گیم پلی استیشن