بغض ظریف در دورهمی ترکید!

بغض ظریف در دورهمی ترکید!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

فرهاد ظریف بازیکن مشهدی سال های اخیر تیم ملی والیبال کشورمان با حضور در برنامه دورهمی مهران مدیری با ناراحتی از خط خوردنش از تیم ملی بغضش ترکید و آرزو کرد که هیچ بازیکنی در راه رسیدن به المپیک که سقف خواسته های ورزشکاران است، حذف نشود!

بغض ظریف در دورهمی ترکید!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

فرهاد ظریف بازیکن مشهدی سال های اخیر تیم ملی والیبال کشورمان با حضور در برنامه دورهمی مهران مدیری با ناراحتی از خط خوردنش از تیم ملی بغضش ترکید و آرزو کرد که هیچ بازیکنی در راه رسیدن به المپیک که سقف خواسته های ورزشکاران است، حذف نشود!

بغض ظریف در دورهمی ترکید!

خرید لینک

شهر خبر