بسکتبالیست های جوان از سد چین گذشتند

بسکتبالیست های جوان از سد چین گذشتند

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

تیم والیبال بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا بر تیم بدون شکست چین غلبه کرد.

بسکتبالیست های جوان از سد چین گذشتند

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

تیم والیبال بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا بر تیم بدون شکست چین غلبه کرد.

بسکتبالیست های جوان از سد چین گذشتند

بازار بورس