برهانی: مرا با پیراهن استقلال به خاک بسپارید

برهانی: مرا با پیراهن استقلال به خاک بسپارید

کاپ: آرش برهانی بعد از قطعی شدن تصمیمش برای خداحافظی از فوتبال بیانیه ای صادر کرد که متن آن در ادامه می آید: …

برهانی: مرا با پیراهن استقلال به خاک بسپارید

کاپ: آرش برهانی بعد از قطعی شدن تصمیمش برای خداحافظی از فوتبال بیانیه ای صادر کرد که متن آن در ادامه می آید: …

(image)
برهانی: مرا با پیراهن استقلال به خاک بسپارید