برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در المپیک

برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در المپیک

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”:برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در المپیک 2016 مشخص شد. – تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در تاریخ المپیک از ساعت 6:05 صبح روز دوشنبه 18 مرداد به مصاف شاگردان خولیو ولاسکو در تیم ملی آرژانتین می رود. – برنامه دیدارهای گروه B المپیک (روسیه، لهستان، آرژانتین، ایران، کوبا و مصر) به شرح زیر است: – یکشنبه 17 مرداد 1395 – لهستان – مصر، ساعت 22:30 – دوشنبه 18 مرداد 1395 – روسیه – کوبا، ساعت 4 – ایران – آرژانتین، ساعت 6:05 – سه شنبه 19 مرداد 1395 – روسیه – آرژانتین، ساعت 17 – چهارشنبه 20 مرداد 1395 – لهستان – ایران، ساعت 35 دقیقه بامداد – کوبا – مصر …

برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در المپیک

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”:برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در المپیک 2016 مشخص شد. – تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در تاریخ المپیک از ساعت 6:05 صبح روز دوشنبه 18 مرداد به مصاف شاگردان خولیو ولاسکو در تیم ملی آرژانتین می رود. – برنامه دیدارهای گروه B المپیک (روسیه، لهستان، آرژانتین، ایران، کوبا و مصر) به شرح زیر است: – یکشنبه 17 مرداد 1395 – لهستان – مصر، ساعت 22:30 – دوشنبه 18 مرداد 1395 – روسیه – کوبا، ساعت 4 – ایران – آرژانتین، ساعت 6:05 – سه شنبه 19 مرداد 1395 – روسیه – آرژانتین، ساعت 17 – چهارشنبه 20 مرداد 1395 – لهستان – ایران، ساعت 35 دقیقه بامداد – کوبا – مصر …

برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در المپیک

خرید بک لینک

استخدام آموزش و پرورش