برانکو: سفیدی موهایم به خاطر طارمی است

برانکو: سفیدی موهایم به خاطر طارمی است

سرمربی پرسپولیس معتقد است عالیشاه و نوراللهی به دلیل غیرمنطقی ای به تراکتورسازی رفتند.

برانکو: سفیدی موهایم به خاطر طارمی است

سرمربی پرسپولیس معتقد است عالیشاه و نوراللهی به دلیل غیرمنطقی ای به تراکتورسازی رفتند.

(image)
برانکو: سفیدی موهایم به خاطر طارمی است