بدرقه تاسف آور پرسپولیسی ها از فروزان

بدرقه تاسف آور پرسپولیسی ها از فروزان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت: هواداران پرسپولیس به شدت علیه دروازه بان اسبق استقلال فحاشی کردند.

بدرقه تاسف آور پرسپولیسی ها از فروزان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت: هواداران پرسپولیس به شدت علیه دروازه بان اسبق استقلال فحاشی کردند.

بدرقه تاسف آور پرسپولیسی ها از فروزان

شبکه خانگی