بختیار رحمانی با انتشار نامه‌ای از هواداران استقلال خداحافظی کرد

بختیار رحمانی با انتشار نامه‌ای از هواداران استقلال خداحافظی کرد
هافبک تیم فوتبال استقلال با انتشار نامه‌ای از هوادران تیمش خداحافظی کرد و خواستار دریافت رضایتنامه‌اش از این باشگاه شد.

بختیار رحمانی با انتشار نامه‌ای از هواداران استقلال خداحافظی کرد

هافبک تیم فوتبال استقلال با انتشار نامه‌ای از هوادران تیمش خداحافظی کرد و خواستار دریافت رضایتنامه‌اش از این باشگاه شد.
بختیار رحمانی با انتشار نامه‌ای از هواداران استقلال خداحافظی کرد