باشگاه ذوب آهن تهدید کرد/ ستاره پرسپولیس در آستانه محرومیت

باشگاه ذوب آهن تهدید کرد/ ستاره پرسپولیس در آستانه محرومیت
سرمربی نفت طوری استقلالی‌ها را خوشحال کرد که آنها بعد از آن دربی عجیب به خیابان‌ها ریختند و شادی کردند.به گزارش انتخاب، دیروز رک و پوست‌کنده با منصوریان صحبت کردیم و او هم سعی کرد خیلی صریح جواب ما را بدهد.

باشگاه ذوب آهن تهدید کرد/ ستاره پرسپولیس در آستانه محرومیت

سرمربی نفت طوری استقلالی‌ها را خوشحال کرد که آنها بعد از آن دربی عجیب به خیابان‌ها ریختند و شادی کردند.به گزارش انتخاب، دیروز رک و پوست‌کنده با منصوریان صحبت کردیم و او هم سعی کرد خیلی صریح جواب ما را بدهد.
باشگاه ذوب آهن تهدید کرد/ ستاره پرسپولیس در آستانه محرومیت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی