بازدید وزیر ورزش از استادیوم 80 هزار نفری آزادی

بازدید وزیر ورزش از استادیوم 80 هزار نفری آزادی

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

محمود گودرزی صبح شنبه دوم مرداد ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از استادیوم 80 هزار نفری آزادی بازدید کرد. وزیر ورزش و جوانان در حاشیه گفت: قبلاً استادیوم آزادی به خاطر حضور تماشاچیان در راهروها ظرفیت یکصد هزار نفررا داشت. براساس استاندارد جهانی فاصله صندلی ها باید 10 سانتی متر از یکدیگر باشد …

بازدید وزیر ورزش از استادیوم 80 هزار نفری آزادی

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

محمود گودرزی صبح شنبه دوم مرداد ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از استادیوم 80 هزار نفری آزادی بازدید کرد. وزیر ورزش و جوانان در حاشیه گفت: قبلاً استادیوم آزادی به خاطر حضور تماشاچیان در راهروها ظرفیت یکصد هزار نفررا داشت. براساس استاندارد جهانی فاصله صندلی ها باید 10 سانتی متر از یکدیگر باشد …

بازدید وزیر ورزش از استادیوم 80 هزار نفری آزادی

خرید رنک گوگل

بازار بورس