بازداشت بزرگترین بدهکار بانکی در حوزه ورزش

بازداشت بزرگترین بدهکار بانکی در حوزه ورزش

خبرگزاری میزان: بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، صبح امروز (چهارشنبه) بازداشت شد. روز گذشته دادستان تهران از بازداشت و پیگیری قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر داده بود که در خبر یاد شده، یکی از این دو فرد …

بازداشت بزرگترین بدهکار بانکی در حوزه ورزش

خبرگزاری میزان: بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، صبح امروز (چهارشنبه) بازداشت شد. روز گذشته دادستان تهران از بازداشت و پیگیری قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر داده بود که در خبر یاد شده، یکی از این دو فرد …

(image)
بازداشت بزرگترین بدهکار بانکی در حوزه ورزش