بارسلونا از لیگ قهرمانان حذف شد/ یوونتوس به نیمه نهایی صعود کرد

بارسلونا از لیگ قهرمانان حذف شد/ یوونتوس به نیمه نهایی صعود کرد

بارسلونا از لیگ قهرمانان حذف شد/ یوونتوس به نیمه نهایی صعود کرد

بارسلونا از لیگ قهرمانان حذف شد/ یوونتوس به نیمه نهایی صعود کرد