این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

استقلال در دو بازی اول خود بردی نداشته است.

این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

استقلال در دو بازی اول خود بردی نداشته است.

این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

دانلود موزیک