اژدهای جادوگری در فوتبال

اژدهای جادوگری در فوتبال

شهروند: کلیپ عجیبی در فضای مجازی دست به دست می شود که نشان دهنده عمق اعتقادات به خرافه پرستی است، اتفاقی که در لیگ رواندا رخ داده و ظاهرا پای مسئولان فدراسیون این کشور را هم به ماجرا باز کرده است. ماجرا چه بود؟ …

اژدهای جادوگری در فوتبال

شهروند: کلیپ عجیبی در فضای مجازی دست به دست می شود که نشان دهنده عمق اعتقادات به خرافه پرستی است، اتفاقی که در لیگ رواندا رخ داده و ظاهرا پای مسئولان فدراسیون این کشور را هم به ماجرا باز کرده است. ماجرا چه بود؟ …

(image)
اژدهای جادوگری در فوتبال