انصراف اولین ورزشکار ایرانی در المپیک

انصراف اولین ورزشکار ایرانی در المپیک

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

جودوکار وزن 66 کیلوگرم ایران اعلام کرد به دلیل مشکلات خانوادگی در المپیک ریو حاضر نخواهد بود.

انصراف اولین ورزشکار ایرانی در المپیک

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

جودوکار وزن 66 کیلوگرم ایران اعلام کرد به دلیل مشکلات خانوادگی در المپیک ریو حاضر نخواهد بود.

انصراف اولین ورزشکار ایرانی در المپیک

ganool review