انصراف از تحصیل رتبه یک کنکور تجربی بخاطر پزشکی!

انصراف از تحصیل رتبه یک کنکور تجربی بخاطر پزشکی!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

رتبه یک کنکور تجربی گفت: علاقه زیادی به رشته پزشکی داشتم و به همین دلیل امسال در کنکور رشته تجربی شرکت کردم و خوشبختانه لطف خدا نیز شامل حال من شد.

انصراف از تحصیل رتبه یک کنکور تجربی بخاطر پزشکی!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

رتبه یک کنکور تجربی گفت: علاقه زیادی به رشته پزشکی داشتم و به همین دلیل امسال در کنکور رشته تجربی شرکت کردم و خوشبختانه لطف خدا نیز شامل حال من شد.

انصراف از تحصیل رتبه یک کنکور تجربی بخاطر پزشکی!