انتقاد مولایی از فدراسیون وزنه برداری روی تخت بیمارستان

انتقاد مولایی از فدراسیون وزنه برداری روی تخت بیمارستان

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

ساری- ایرنا- ملی پوش مازندرانی تیم وزنه برداری بزرگسالان ایران که روز پنجشنبه در یک سانحه رانندگی در جاده هراز دچار مصدومیت شد ، نسبت به خط خوردن نامش از تیم اعزامی به المپیک ریو از کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری انتقاد کرد.

انتقاد مولایی از فدراسیون وزنه برداری روی تخت بیمارستان

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

ساری- ایرنا- ملی پوش مازندرانی تیم وزنه برداری بزرگسالان ایران که روز پنجشنبه در یک سانحه رانندگی در جاده هراز دچار مصدومیت شد ، نسبت به خط خوردن نامش از تیم اعزامی به المپیک ریو از کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری انتقاد کرد.

انتقاد مولایی از فدراسیون وزنه برداری روی تخت بیمارستان

اندروید