انتشار عکس صفحه اول شناسنامه طارمی / بازی کردن طارمی در پرسپولیس منعی ندارد

انتشار عکس صفحه اول شناسنامه طارمی / بازی کردن طارمی در پرسپولیس منعی ندارد

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

وکیل آقای گل لیگ برتر با انتشار عکس صفحه اول شناسنامه مهدی طارمی در اینستاگرام خود، توضیحاتی تکمیلی درباره وضعیت پرونده وی ارائه کرد.

انتشار عکس صفحه اول شناسنامه طارمی / بازی کردن طارمی در پرسپولیس منعی ندارد

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

وکیل آقای گل لیگ برتر با انتشار عکس صفحه اول شناسنامه مهدی طارمی در اینستاگرام خود، توضیحاتی تکمیلی درباره وضعیت پرونده وی ارائه کرد.

انتشار عکس صفحه اول شناسنامه طارمی / بازی کردن طارمی در پرسپولیس منعی ندارد

خرید لینک

اتوبیوگرافی