امید اول کسب مدال طلای المپیک نیستم/ تلاش می‌کنم روی سکو بروم

امید اول کسب مدال طلای المپیک نیستم/ تلاش می‌کنم روی سکو بروم

امید اول کسب مدال طلای المپیک نیستم/ تلاش می‌کنم روی سکو بروم

امید اول کسب مدال طلای المپیک نیستم/ تلاش می‌کنم روی سکو بروم

مهارت برتر