امان از این فوتبال بی رحم!

امان از این فوتبال بی رحم!

خبرگزاری ایسنا: فرزند مرحوم هادی نوروزی در حالی که خودش را از دو سال پیش برای جشن قهرمانی پرسپولیس آماده کرده بود در عین بی توجهی عوامل این باشگاه و مسئولان ورزشگاه …

امان از این فوتبال بی رحم!

خبرگزاری ایسنا: فرزند مرحوم هادی نوروزی در حالی که خودش را از دو سال پیش برای جشن قهرمانی پرسپولیس آماده کرده بود در عین بی توجهی عوامل این باشگاه و مسئولان ورزشگاه …

(image)
امان از این فوتبال بی رحم!