اقدام فدراسیون جهانی والیبال به ضرر ایران

اقدام فدراسیون جهانی والیبال به ضرر ایران

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت:فدراسیون جهانی والیبال در آخرین رده بندی برترین تیم های جهان امتیاز مربوط به مسابقه های قهرمانی قاره ها را حذف کرد.

اقدام فدراسیون جهانی والیبال به ضرر ایران

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

دی اسپورت:فدراسیون جهانی والیبال در آخرین رده بندی برترین تیم های جهان امتیاز مربوط به مسابقه های قهرمانی قاره ها را حذف کرد.

اقدام فدراسیون جهانی والیبال به ضرر ایران

ganool review